Opvoeding en psychologie

Doordat kinderen met Down een verstandelijke beperking hebben, kan de opvoeding een wat grotere uitdaging zijn. Bepaalde dingen zijn nou eenmaal lastig te begrijpen, voor het kind, maar ook voor de ouder. Ik vind het mooi om te zien hoe Kit zich dingen eigen maakt, in haar eigen tempo.

Momenteel ben ik bezig met een cursus Kinderpsychologie, deze hoop ik in oktober 2015 af te ronden.

Kleine Stapjes

Zo heb je voor kinderen met het een verstandelijke beperking de methode Kleine Stapjes. Met deze methode wordt duidelijk hoe de ontwikkeling van een kind is opgedeeld in kleine stapjes. Bij een ander kind heb je geen eens door dat ze die stappen doormaken. Met deze methode kan je het kind elk stapje eigen maken en er daarmee voor zorgen dat het volgende stapje bereikt kan worden.

Leespraat

Een methode om een kindje te helpen met het leren praten.

“Kinderen met Downsyndroom hebben bijna allemaal belemmeringen op het gebied van de spraakontwikkeling. Het begrijpen loopt relatief sterk voor op het praten.
De ontwikkeling van het praten wordt bemoeilijkt door problemen met het gehoor en met het auditief (via horen) verwerken van informatie. Het visuele kanaal functioneert echter doorgaans veel beter”

Meer info hierover op de website van Stichting Scope.

Verwerking

Kinderen/mensen met Down hebben meer moeite met verwerken van informatie. Het is daarom belangrijk dat als je iets vraagt, je ook de tijd geeft na te denken over het antwoord. Dus niet direct een andere vraag er achter aan of twee vragen in één keer. Wacht een moment, het antwoord komt vanzelf.